Γλώσσες
Μετάφραση από:
 
Αγγλικά προς Ελληνικά
Ελληνικά προς Αγγλικά
Γαλλικά προς Ελληνικά
Γαλλικά  προς  Αγγλικά
Υπάρχει πάντα η δυνατότητα εξυπηρέτησης των πελατών μου για μετάφραση σε άλλες γλώσσες  πλην αυτών που μεταφράζω η ίδια, διότι μπορώ να τους συστήσω ή να τους φέρω σε άμεση επαφή με επαγγελματίες μεταφραστές προσφέροντας την προσωπική μου εγγύηση για την ποιότητα της εργασίας τους.

 
Πεδία εξειδίκευσης
α. Τεχνικά κείμενα
Συσκευές εικόνας και ήχου, Τηλεπικοινωνίες, Μηχανήματα, Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα, Πληροφορική, Τεχνικά εγχειρίδια πολλών ειδών, Προδιαγραφές προϊόντων, θέματα H/Y.
β. Εμπορικά κείμενα
Διαγωνισμοί, Μελέτες, Προσφορές, Διαφήμιση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Προώθηση προϊόντων, Συμβάσεις, Ισολογισμοί, Οικονομικά.
γ. Ιατρικά - φαρμακευτικά κείμενα
Γενικά θέματα Υγείας, Πρωτόκολλα φαρμάκων, Ιατρικά όργανα και συσκευές, βιβλία ιατρικού περιεχομένου.
δ. Επιστημονικά κείμενα
Εκπαίδευση, Περιβαλλοντικά θέματα, Διοίκηση, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Θεολογία.
ε. Λογοτεχνία
Βιβλία κλασικής και σύγχρονης Λογοτεχνίας.
στ. Μουσική